ГАСТРОЭНТЕРИТ

(гр. гастро ж-а гр. enteron — ичеги) — аш казан ж-а ичке ичеги сезгенчи. Адамда Г. тамак-аштан уулануудан, бактериянын жу-гушунан, сапатсыз суудан, ооруганда (сасык тумоо, кызамык ж. б.) пайда болот. Анын катуу ж-а өнөкөт түрү бар. Катуу түрүндө карын тазаланып, жуулуп, ар кыл дары-дармек колдонулат. Өнөкөт Г-те узак убакыт диета сактап, режимди так кармоо керек. Г. малдын бардык түрүндө, айрыкча жаш малда кезигет. Ал өтүшүнө жараша катуу ж-а өнөкөт деп, сөзгө-нишине жараша катардуу, крупоздуу, дифтериялуу, геморрагиялуу ж-а флегмондуу деп бөлүнөт. Сапатсыз жем-чөп, хим. зат же өсүмдүктөй уугуу ж-а жугуштуу ылайдын (күлапса, пастереллёз, паратиф, чума, чочко тилмеси ж. б.) кесепетинен пайда болот. Дартка чалдыккан мал шалдайып, бат арыктайт; былжыр, фибрин, кан аралаш чычкактат. Кээде денеси ысып, жаталактайт. Дарылоо үчүн карын жуулуп, тазаланат; ич алдыруучу, кулдуратуучу, дезин-фекциялоочу ж-а бактериостат пре-параттар колдонулат. Дарттан сактоо үчүн мал зоогигиеналык эрежелерге ылайык багылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *