(Gastrophiloses) — Gastrophilus уруусундагы ылаа оку-расы пайда кылуучу, ай туяктуу-лардын инвазиялуу ылаңы. Жылкы Г-го жайында ылаа учкан мезгилде чалдыгат. Ылаа жылкынын денесине 600 гө жакын сиркесин таштайт. Жылкы Г-ду кашынганда ж. б. учурда жуктурат. Окура карын м-н он эки эли ичегинин былжырлуу челин жа-ралантып, 9—10 айга чейин мителик кылат. Ичегп-карындын иштеши бузулат. Мал арыктайт. Дары катары хлорофос ж. б. инсектицид колдону- дат. Г-дои сактоо үчүн жайында ылаа учуу мезгилинде жылкы түнкүсүн жайытта, күндүзү короо-сарайда багылат. 2% түү хлорофос эритиндиси ж-а 1% түү креолин м-п жууп тазалайт.

от 2020