ГАССЕНДЙ Пьер

от2020

Ноя 27, 2020

(22. 1. 1592—24. 10. 1655) — француз философ-материалис-ти. Астр-я, математика, механика илимдеринин тарыхы б-ча да эмгектенген. Эпикурдун атом ж-дөгү көз карашын ж-а этикасын үгүттөгөн. Декарттын диний көз караштарына, сенсуализм теориясына каршы чыгып, Аристотелдин схоластикасын сынга алган. Г-нин филос. системасы логика, физика ж-а этикадан турат. Ал физика м-н этика бакыт ж-дөгү илим, логика болсо чындыкты аныктоочу жолду көрсөтөт деп эсептеген. Г. бардык нерселер атом м-н боштуктан туруп, алар мейкиндикте болот, ал эми мейкиндик м-н убакытты эч ким жараткан эмес ж-а эч качан жоголбойт, атомду болсо кудай жараткан деген көз карашты туткан. Саясат жаатында абс. монархияны жактаган, бирок анын тиранияга өтүшүнө каршы болгон.

от 2020