Эрменежильдо (4. 8. 1906-ж. т.) — Сан-Марино Респ-касын-дагы коммунисттик кыймылдын ишмери. 1926-ж. Франция компартиясы-на өтөт. 1930—36-ж. Люксембург компартиясынын мүчөсү. 1936—38-ж. ис-пан элинин антифаш. согушуна катышкан. Испания компартиясынын мүчөсү, Гарибальди атн. 12-интерн. бригаданын батальонуна саясий комиссар. Сан-Марино компартиясын түзүү демилгесин көтөргөндөрдүн бири (1941). 1945-жылдан анын ген. секретары. 1946-жылдан Сан-Маринонун Чоң советинин мүчөсү.

от 2020