ГАСАНОВА

от2020

Ноя 27, 2020

Шамама Махмудали кызы [7. И. 1923-ж. т., Азерб-н ССР, Физули р-ну, Араятлы кыш.] — пахтадай мол түшүм алуунун устаты. Эки жолу Соц. Эмг. Баатыры (1947, 1950). 1946-жылдан КПСС мүчөсү. 1966-ж. Азерб. а. ч. ин-тун бүтүргөн. 1942-жылдан комсомол-жаштар звено-сун башкарган. Ал башкарган звено 1946-ж. 5 га жердин гектарынан 97 ц, 1947-ж. ошончо эле жердин гектарынан 94,1 ц, 1949-ж. гектарынан 76,2 ц пахта алган. 1953-жылдан Физули р-нундагы «1-Май» к-зунун пред-ли. Колхоздо 1966-ж. ар гектардын түшүмү 32,67 ц, 1967-ж. 35 ц ден айланган. Г.— КПССтин 20—23-съезддери-нин делегаты. СССР Жог. Советинин (4—8-шайл.) депутаты, Азербайжан КП БКнын мүчөсү (1955). Үч Ленин ордени, Эмгек Кызыл Туу ордени ж-а бир нече медаль м-н сыйланган.

от 2020