ГАРОННА ОЙДУҢУ

Аквитан ОЙДУҢУ Франциянын түш.-батышын- 1 да, Гаронна д-нын ортоңку ж-а тө- | мөнкү агымындагы ойдуңдуу түздүк. •’ Ал Пиренеи тоолору, Борб. Франция массиви м-н Бискай булуңунун ортосунда жайгашкан. Кайнозойдун борпоң тоо тектеринен турат. Бискай булуцунан чыгышка ж-а түндүктөн түштүккө карай акырындап бийиктет (200—300 м ге чейин). Г. о-нда жазы жалбырактуу токой, кызыл ка- | рагай, бадал өсөт. Тамеки, дан эгин- 1 дери, жемиш бактары, жүзүм өстү- 1 рулөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *