ГАРНИЗОН

от2020

Ноя 27, 2020

(фр. garnison, garnir — жабдуу, куралдандыруу деген сөздөн) — калк жашагаи пунктта же чек арасы белгиленген райондо туруктуу же убактылуу жайгашкан аскер бөлүктөрү, аскер окуу жайлары ж-а мекемелери. Г-дун началышгин аскер округунун командачысы дайындайт.

от 2020