ГАРНИЕРИТ

(француз геологу Ж. Гарньенин ысымынан), н у м е и т — татаал хим. составдуу никель силикаты, мңнерал. Хим. формуласы Ni4[Si4Oio] (ОН)4-4Н20. Кристаллдан-байт. Өңү жашыл. Катуулугу Шоос шкаласы б-ча 2—2,5. Салышт. салм. 2,5—2,8. Никелге бай ультранегиздүү тоо тектердин бузулуп талкаланышы-нан пайда болот. Г.— никелдин силикат рудасы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *