— муз. чыгарманын аккорддорун түзүү, б. а. обон-күүнү (мелодияны) музыка дагы гармония эрежелерине ылайык аккорддук кошумчалар м-н санжырга-лоо. Гармониялык коштоонун өзү да кээде Г. деп аталат.

от 2020