ГАРМОНИКАЛЫК ТЕРМЕЛҮҮЛӨР

— физ. чоңдуктун убакыттын өтүшү м-н синус же косинус закону б-ча мезгилдүү өзгөрүп термелүүсү. Г. т. графикте синусоида же косинусоида ийри сызыгы түрүндө сүрөттөлүп, ма-тем. түрдө төмөнкүчө жазылат: х = ASin (wt-\-y) же x=ACos (wt+qi), х — убакыттын берилген t моментин-дө термелүүчү чоңдуктун мааниси, А — термелүү амплитудасы, w — тер-мелүүнүн бурчтук жыштыгы, (wt+q>) — термелүү фазасы, ф — термелүүнүн баштапкы фазасы. Г. т.— түрдүү фор-‘ мадагы термелүүлөрдүн эң маанилүүсү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *