ГАРМОНИКАЛЫК ПРОПОРЦИЯ

— ортоңку мүчөлөрү барабар, акыркы мүчөсү биринчи ж-а ортоңку мүчөсүнүн айырмасы болгон а:Ь = Ъ: (я— —Ъ) түрүндөгү пропорция. Г. п-ны түзүүчү а санын Ь ж-а а—6 эки ко-шулуучуга ажыратсак, ал гармоникалык бөлүү же сонун (алтын) кесилиш деп аталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *