ГАРАНТИЯ

от2020

Ноя 27, 2020

(фр. garantio — камсыз кылуу, сактоо). 1) СССРдеги конституциялык Г. граждандардын өздөрүнүн негизги укуктары м-н эркиндик-терин (мис, эмгектенүүгө, шайлоого укуктуулук ж. б.) пайдаланууну камсыз кылат. Сов. граждандардын негизги укуктарынын материалдык Г-сы — СССРдин коомдук түзүлүшү, анын экон. ж-а саясий негизи, закондору. 2) Эл аралык Г.— эл аралык до-говорлордун ж-а келишимдердин аткарылышын камсыз кылат. 3) Гражд. укуктагы Г.— сатылган товардын ж-а аткарылган жумуштун сапаты үчүн кепилдик. 4) Банкыдагы Г.—өз клиента үчүн банкынын кепилдиги; ал клиентке үчүнчү адамдан кредит алуу мүмкүндүгүн камсыз кылат. 5) Эмгек Г.— сов. закон б-ча эмгекчилерге кызмат ордун, кызмат акысын, турмуш шарттарынын белгилүү бир деңгээлин сактоону камсыз кылуучу эреже.

от 2020