ГАРАНТИЯ МӨӨНӨТҮ

(граждандык укукта) — 1) сатып алынган продукциянын (товардын) кемчилиги аныкталганда сатып алуучунун бе-рүүчүгө (сатуучуга) доомат коюуга акылуу мөөнөтү; 2) буюмдун сапаттык көрсөткүчтөрү талаптагыдай экендиги ж-дө даярдоочу койгон мөөнөт. СССРде Г. м-н белгилөө — продукциянын сапатын жакшыртуунун, анын пайдаланууга ишенимдүүлүгүн ж-а көпкө чыдамдуулугун жогорулатуунун бирден бир чарасы. Узак пайдаланыла же сактала турган продук-цияларга стандарт (ГОСТ) же тех. шарттар аркылуу Г. м. коюлат. Эгер продукцияга Г. м. коюлбаса, анда буюм чыгаруучу м-н керектөөчүнүн келишими аркылуу коюлат. Г. м. продукцияны (товарды) чыгаруучу аны керектөөчүгө берген убакыттан баштап эсептелет. Эл керектөөчү товарлардын Г. м. чекене соода уюмдары ошол товарды саткан күндөн тартып башталат. Буюмду ташуу, иштетүү ж-а сактоо эрежелери толук сакталганда Г. м-нүн ичинде ал продукциядан кемчилик табылса, анда берүүчү (даярдоочу) аны акысыз оңдоп, же алмаштырып берүүгө милдеттүү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *