—колхоздордо дүң кирешени бөлүштүрүү формасы. Мында колхоздун өндүрүш ишинин натыйжасына карабастан^ колхозчулар мурдатан белгиленген! тариф ставкасына ылайык гарантия- 1922-ж. т., Башкырт АССРи, Илякши- дамга барган. Ушул жүрүштө ал луу акчалай ж-а натуралай эмгек акы ды кыш.) — Эки жолу Сов. Союз. Баа- душман колуна түшүп, чет элге ай- алат. Ал КПСС БК ж-а СССР Мин. тыры (23. 2. ж-а 19. 4. 1945), полков- далган. 1849—54-ж. .сүргүндө жүргөн.

от 2020