ГАРАЖ

от2020

Ноя 27, 2020

— автомобилдер сакталуучу ж-а жеңилт ремонт жүргүзүлүүчү курулуш же имарат. Г. 20-к-дын 1-жа-рымында пайда болгон. Жүк ташуучу, жеңил, атайын машиналар ж-а автобустарга Г. айрым же аралаш курулат. Комплекстик Г. сактоо, тех. кароо ж-а жеңил ремонт аткарылуучу үч негизги өндүрүштүк зонага бөлүнөт. Г. жер астында же жер үстүндө, бир же бир нече кабаттуу, аз же көп орундуу болот. Аз орундуу Г-га 50, орточосуна 50дөн ЗОО го чейин машина сыят.

от 2020