Мухамедназар (15. 2.1922-ж. т., Түркмөн ССРи, Чаржоу р-ну, Октябрь кыш.) — сов. мамлекеттик ж-а парт, ишмер. 1944-жылдан КПСС мүчөсү. Дыйкандын үй-бүлөсүнөн. 1954-ж. Чаржоу пед. ин-тун бүтүргөн. 1941—43-ж. Улуу Ата Мек. согушка катышкан. 1944—48-ж. Түркм-н КП Сакар райкомунун инструктору, бөлүм башчысы ж-а секретары. 1948— 51-ж. комсомолдун Чаржоу обкомунун биринчи секретары, 1951—55-ж. Түркм-н ЛКСМ БКнын секретары. 1956—57-ж. Түркм-н КП Чаржоу обкомунун бөлүм башчысы, 1957—62-ж. секретары ж-а биринчи секретары, 1962—63-ж. Түркм-н КП БКнын секретары. 1963-жылдын мартынан Түркмөн ССР Мин. Советинин пред-ли, 1969-ж. декабрдан Түркм-н КП БКнын биринчи секретары. КПССтин 22—25-съезддеринин делегаты. 23-съездде КПСС БКнын мүчөлүгүнө кандидат, 24—25-съезддеринде КПСС БКнын мүчөсү. СССР Жог. Советине (6—9- шайл.) депутат. Ленин ордени, башка З орден ж-а медалдар м-н сыйланган.

от 2020