ГАПЛОИД

от2020

Ноя 27, 2020

(гр. haploos — жалгыз, жөнөкөй ж-а eidos — түр) — дене клет-касында гаплоиддүү хромосомасы бар организм. Ал полнплоиддүү энелик ж-а аталык клетканын же диплоид-дик хромосомалардын жарымын түзөт. Г. уруктанбастан гаметалардан же функциясы б-ча аларга теңдеш клеткалардан өөрчүйт.

от 2020