ГАННИБАЛ

от2020

Ноя 27, 2020

Абрам (Ибрагим) Петрович (1697—1781) — орус аскер инже-нери, генерал-аншеф (1759). А. С. Пушкиндин чоң тай атасы. Эфиоп князынын уулу; түрктөр барымтага алган. 1706-ж. Константинополдогу орус элчиси С Рагузский Москвага алып келген. Петр I чокундуруп, Петр деген ат берген, бирок 1737-жылга чейин Абрам Петров болуп жүрүп, кийин Г. фамилияга конгон. 1706—17-ж. Петр 1нин камердинери ж-а секретары. 1717—23-ж. Францияда аскер-инженер ишин үйрөнгөн. Кайтып келгенде Кронштадттагы, Ладога каналындагы инженердик жу-муштарга жетекчилик кылган; математикадан, инженердик иштен сабак берген. 1726-ж. аскер-инженер дик өнөр ж-дө китеп жазган. Экинчи аялы Х. Р. Шебергден А. С. Пушкиндин тай атасы Осип Абрамович Г. туулган. А. С Пушкин чоң тай атасынын образын «Улуу Петрдун арабы» деген повестинде түбөлүккө калтырган.

от 2020