ГАНЕЦКИЙ Якуб

Якуб (Фюрстенберг Яков Станиславович) (15. 3. 1879—26. 11. 1937) —поляк ж-а орус рев-ячыл кыймылынын ишмери, сов. мамлекеттик ишмер. Бурж. үй-бүлөдөн. 1896-жылдан Компартия мүчөсү. Берлин, Гейдельберг, Цюрих ун-ттеринде окуган. РСДРПнин 2-(1903), 4-(1906) съезддерине катышкан. Варшава жу-мушчуларынын 1905-жылкы рев-ялык көтөрүлүшүнүн жетекчилеринин бири. РСДРПнин 5-съездинде (1907) сыртынан БКга мүчөлүккө шайланган. Бир канча жолу камакка алынып, сүргүнгө айдалган. 1912-ж. Ба-зелде өткөн Эл аралык соң. конгресс-ке, 1913-ж. болыневиктердин Поро-нинде өткөн кецешмесине катышкан. 1914-ж. В. И. Ленинди Австрия түр-мөсүнөн бошотууга көмөктөшкөн. 1917-ж. В. И. Лениндин эмиграциядан кайышын уюштурууга иштиктүү катышкан. 1917-ж. РСДРП (б) БКнын Чет элдик Бюросунун мүчөсү. Окт. рев-ясынан кийин комиссар ж-а Элдик банктын башкаруучусу. 1985-жылдан СССР Рев-я музейинин директору. В. И. Ленин ж-дөгү эскерүүлөрдүн автору.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *