ГАНДИ Индира

Индира (19. 11. 1917-ж. т., Илахабад) — Индиянын саясий ж-а мамл. ишмери. Ж. Нерунун кызы. Швейцария, Англия ж-а Индия окуу жайларынан билим алган. 1938-ж. Индиянын улуттук конгресс (ЛУК) партиясына кирип, колон. үстөмдүккө каршы активдүү курөшкөн, бир нече жолу жазага тартылган. Индия өз алдынчалыкка жетишкенде (1947), ИУКте жооптуу кызматтарда жүргөн. 1959—60-ж. ИУКтун пред-ли. 1984-жылдан Л. Б. Шастринин өкмөтүнүн информация ж-а радио уктуруу министри, Улуттук коргонуу советине мүчө (1964-ж., июль). 1966—77-жыл-дары Индиянын премьер-министри. 1967—77-жылдары премьер-министрлик кызмат м-н кошо атом энергиясы ж-а тышкы иштер министри, Пландоо комиссиясынын пред-ли болгон. Ж. Нерунун саясатынын негизги принциптерин — Индиянын согуш блокторуна кошулбоо, тынчтыкты ж-а эл аралык кызматташтыкты колдоо, Совет — Индия мамилелерин чыңдоо, улуттук экономиканын негиздерин пландуу өнүктүрүү саясатын жак-тайт. 1969—70-ж. реакциянын каршылыгына карабастан ири 14 банкты мамлекеттештирген. АКШнын Вьет-намга, Израилдин араб өлкөлөрүнө жасаган агрессияларын айыптаган. СССРге бир нече жолу достук визит м-н келген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *