ГАНДИСЫШАНЬ

от2020

Ноя 27, 2020

Трансгима-л а й — Кытайдагы тоо система, Тибеттин түштүгүндө. Гималайдан тектоникалык депрессия бөлүп турат. Уз. 1600 км, туурасы ЗОО км ге чейин. Көп жеринин бийиги 5000—5500 м. Эң бийик жери — Алинг-Гангри тоосу (7315 м). Айтуулары (Динла, Конг-бопа, Горинг ж. б.) 5000 м ж-а андан жог. бийикте. Тоо бети кар-мөңгү-лүү. Г. мезозойдун гранитг кварцит, сланец ж-а аки таш тектеринен турат. Климаты катаал, түш. тарабыны-кы муссон таасиринен жумшагыраак. Жылдык жаан-чачыны 500—700 мм. Түндүгү кум-таштуу, каксоо, өсүмдүгү сейрек, түш. капталдарына шалбаа ж-а бадал өсөт. Г. негизинен жайыт катары пайдаланылып, дыйканчылык начар өнүккөн. Айбанаттары: топоз, оронго антилопасы, куку-яман, карышкыр, тибет түлкүсү ж. б.

от 2020