ГАНДЕМИАН ДОГОВОРУ (1873)

— падыша аскерлери 1873-ж. жазында Хиваны ээлегенден кийин 1873-ж. 12-августта Россия м-н Хива хандыгынын ортосунда Хива жанындагы Ган-демиан кыш-нда түзүлгөн келишим. Г. д. б-ча Хива ханы орус падышасынын вассалына айланып, өзүнчө тышкы саясат жүргүзүү укугунан ажыраган. Аму-Дарыянын оң жээгиндеги жер Россияга өтүп, Түркстан ге-нерал-губернаторлугуна кошулган. Аму-Дарыяда кеме жүргүзүүгө Россия укук алган. Г. д. хандыктын аймагында кулчулук жоюлду деп жарыялаган; Хива хандыгын Россия империясынын жарым колониясына ай-ландырууга шарт түзгөн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *