ГАНГСТЕРИЗМ

от2020

Ноя 27, 2020

(англ. gangster—бандит) — сөздүн кеңири маанисинде АКШдагы уюшуп кылмыш кылуучу-лук. Уюткан кылмышкерлер баюу максатында граждандарды өлтүрүшөт, опузалашып зордук кылышат, каракташат, чиновниктер м-н парт, ишмерлерди сатып алышат. Г-дин бийлөөчүлөрү ж-а «букаралары» бар, ички тартиби өтө катуу, өз алдынча туюк жашаган кылмыштуу уюм, мекеме, бизнес десе да болот. АКШдагы уюшуп кылмыш кылуучулардын саны 1970-лш л дар дын башында 200 миң адамга жеткен. Азыркы учурда Г. кылмышкерлер монополиясын тейлеген, «чоң оизнес» м-н киндиктеш ж-а мүдөөлөн! күчкө айланууда. Г. уюм-дашкан жумушчу кыймылына каршы күрөштө, прогрессчил ишмерлерге каршы террордо, саясий таймаштарда да пайдаланылууда. Тигил же бул формада Г. башка капит. өлкөлөрдө да учурайт.

от 2020