ГАНГСТЕРИЗМ

(англ. gangster—бандит) — сөздүн кеңири маанисинде АКШдагы уюшуп кылмыш кылуучу-лук. Уюткан кылмышкерлер баюу максатында граждандарды өлтүрүшөт, опузалашып зордук кылышат, каракташат, чиновниктер м-н парт, ишмерлерди сатып алышат. Г-дин бийлөөчүлөрү ж-а «букаралары» бар, ички тартиби өтө катуу, өз алдынча туюк жашаган кылмыштуу уюм, мекеме, бизнес десе да болот. АКШдагы уюшуп кылмыш кылуучулардын саны 1970-лш л дар дын башында 200 миң адамга жеткен. Азыркы учурда Г. кылмышкерлер монополиясын тейлеген, «чоң оизнес» м-н киндиктеш ж-а мүдөөлөн! күчкө айланууда. Г. уюм-дашкан жумушчу кыймылына каршы күрөштө, прогрессчил ишмерлерге каршы террордо, саясий таймаштарда да пайдаланылууда. Тигил же бул формада Г. башка капит. өлкөлөрдө да учурайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *