ГАНГОТРИ

от2020

Ноя 27, 2020

— Гималайдагы (Индия) мөңгү, Заскар кырка тоосунун түш. капталында. Бадринатх чокуеунаа

ГАНГРЕНА (7188 м) башталып, этеги 3900 м бийикке чейин созулат. Аянты ЗОО км2, уз. 32 км. Фирн чеги 5150 м бийикте. Мөңгүнүн 5000 м ден төмөнкү бөлүгүнүн үстүндө мореналар Көп.

от 2020