— вегета-тив нерв системаларынын түйүн-дөрүндө (ганглийде) нерв импульста-рынын берилишин тормоздоочу (бло-кадалоочу) дары-дармек заттар (те-тамон, бензогексоний, пирилен, пен-тамин, диколин, гйгроний ж. б.). Бул заттар четки кан тамырлар тарыган-да, гипертония оорусунун башталышында, карын ж-а он эки эли ичеги жараланганда, төрөт кечеңдегенде жатын булчуңдарын чыйралтыш үчүн ж. б-да колдонулат.

от 2020