ГАММА-ФУНКЦИЯ

от2020

Ноя 27, 2020

— факториал түшүнүгүн жалпылаган атайын функциялардын орчундууларынын бири. ге бүтүн оң саны үчүн Г.-ф-сы Г (п) = (ге—1) ! = 1-2… (га—1). Бул функцияны Л. Эйлер киргизген. г>0 чыныгы саны үчүн Г.-ф-сы Г(х)= tI-Ie-*dt . О интеграл аркылуу аныкталат.

от 2020