— гамма-нурларын өткөрүү аркылуу буюмдардын ички кемчиликтерин аныктоо методу, к. Дефектоскопия.

от 2020