ГАММА-АСТРОНОМИЯ

— атм-радан тышкаркы байкоо астр-ясынын гам-ма-нурду чыгаруучу асман объекти-лерин изилдөөгө байланыштуу бөлүмү. 1961-ж. апрелде Жердин жасалма спутниги (ЖЖС) «Эксплорер-Иге» (АКШ) орнотулган аппараттар Га-лактиканын борборунан чыккан гам-ма-нурду кабыл алгандан баштап Г.-а-га негиз салынган. Г.-а. м-н рентген астр-ясы өтө жакын, алардын чеги шарттуу түрдө гана айырмаланат. Көбүнчө квант энергиясы 3D кэв ден (0,3 А ден кыска) жог. спектрдик об-ластты изилдөө Г.-а-га кирет. Мындай нурларды 30—40 км калыңдыктагы жер атм-расы толук бойдон тосуп калат. Ошондуктан асман объектилеринин гамма-нурун изилдөөчү аппараттар ЖЖСие орнотулат. Энергиясы 100 кэв ге жакындарды изилдөө үчүн 40 км бийиктикке чейин аппараттар-ды көтөрүүчү аэростаттар колдонулат. Гамма-нурун кабыл алгычтарга сцинтилляциялык эсептегич, кээде Гейгер—Мюллердин эсептегичи колдонулат. Г.-а. галактикалык ж-а га-лактикадан тышкаркы рентген, гамма-нурун изилдөө м-н космология илиминин өсүшүнө зор салым киргизүүдө- Г.-а. б-ча изилдөө иштери СССР, АКШ ж-а Японияда жүргүзүлүп жатат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *