ГАМИЛЬТОНИАН

от2020

Ноя 27, 2020

— нерсенин энергиясынын ж-а абалынын убакыт б-ча өзгөрүшүн аныктоочу оператор, к. Квант механикасы.

от 2020