ГАМЗАТ ЦАДАСА

(21. 8.1877-11. 6. 1951)—авар совет акыны. Дагстан эл акыны (1934). Расул Гамзатовдун атасы. Кедейдин үй-бүлөсүнөн. Меди-реседе окуган. 14 жашынан ыр жаза баштайт. Алгачкы большевиктик га-зетада («Красные горы», 1921) иштеп, анда «Тоолук кедейлерге», «Советтерге кимдер шайланды» ж. б. ырларын жарыялайт. 20-жылдардагы чыг-ларында феод.-патриарх. көрүнүштөрдү сынга алган. Г. Ц.— «Адат шыпыргысы» (1934) аттуу ырлар жыйнагынын, «Кырсыктуу сандык» пьесасынын, «Чабан тууралуу жомок» поэмасынын автору. СССР жазуучулар союзунун 1-съездинин делегаты (1934). Айрым чыг-лары кыргыз тилине которулган. А. С. Пушкин, И. А. Крыловдун чыг-ларын авар тилине которгон. Г. Ц-га «Тандалган ырлары» үчүн 1951-ж. СССР мамл. сыйл. берилген. Эки Ленин ордени м-н сыйланган.

Чыг.:  Өмүрүм. Поэмалар, ырлар, там-силдер, жомоктор, Фр., 1960.

Ад.:   К а п и е в а Н., Гамзат Цадаса (Критико-биографич. очерк), М., 1953.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *