ГАМЕТОФИТ

(гаметалар ж-а гр. phy-ton •— өсүмдүк) —тукуму мезгилдүү кайталануучу өсүмдүктөрдүн жыныстык мууну. Г. өсүү ңиклинде жыныс-сыз тукум же спорофит м-н алмашып турат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *