[10 (23). 3. 1903—28. 6. 1955]— сов. геофизик. СССР ИАнын акад. (1953, корр. мүчө 1946). Москва ун-тин бүткөн (1926). 1938-жылдан СССР ИАнын Геофизика ин-тунда (1948-жылдан директор) иштейт. Негизги ил. эмгектери сейсмометрияга арналган. Г. сейсмографтардын жаңы түрлөрүн иштеп чыгып, алардын теориясын түзгөн. Кен байлыктарды чалгындоо үчүн сейсмдик жаңы методду (сынган толкундарды корреляциялоо) ж-а жер кыртышын тереңдиктен зонддоо-нун сейсм методун сунуш кылган. Жер титирөөлөрдү алдын ала билүү методдорун табуу б-ча изилдөөлөрдү жүргүзгөн. СССР мамл. сыйл. лауреаты (1941). Г-дин ысмы Чыгыш Ан-тарктиданын борб. бөлүгүндөгү муз алдындагы тоого берилген (1958).

Чыг.:  Основы сейсморазведки, 2 изд., М., 1959; Избр. тр., М., 1969.

Ад.:   Гамбурцев Г. А. (1903—1955), «Труды Геофизического ин-та АН СССР», 1956, JJ5 35 (162); Ризниченко Ю. В., Жизнь и деятельность Г. А. Гамбурцева, «Бюл. Совета по сейсмологии», 1957, J\s 3.

от 2020