ГАМБУРГ КӨТӨРҮЛҮШҮ (1923)

— Гамбург пролетариаттын 23—25-ок-тябрдагы куралдуу чыгышы. 1923-жылдагы рев-ялык кризистин күчөгөн шарттарында башталып, ага Э. Тельман жетекчилик кылган. Мурда даярдалган план б-ча Гамбург пролетариатынан кийин бүткүл өлкөнүн жумушчулары көтөрүлүшкө чыгууга тийиш болсо да тальгеймер-чи-брандлерчи топтор ГКП БКнын чечимине моюн сунбай, Г. к-н кол-доосуз калтырган. Көтөрүлүш басыл-ганы м-н анын сабактары кийин ГКПнин чыныгы марксчыл-ленинчил күжүрмөн партияга айланышында чоң роль ойноду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *