ГАЛЬВАНОМЕТР

— эң аз ток күчүн ж-а чыңалууну өлчөөчү, абдан сезгич электр өлчөгүч прибор. Г. көп убакта нөл-индикатор, б. а., электр тизмегинде токтун ж-а чыңалуунун жок экендигин билдирүүчү түзүлүш катары пайдаланылат. Ал туруктуу ж-а өзгөрмө ток Г. болуп бөлүнөт. Туруктуу токтун биринчи Г. 19-к-дын 20-жылдарында түзүлгөн. Г-дин конст-рукциясы улам өркүндөтүлүп отуруп 1881-ж. француз илимпозу Ж. А. д’Арсонваль түзгөн Г-де кыймылдуу элементи туруктуу магнит талаасына жайгаштырылган токтуу өткөргүч болгон. Кыймылдуу элементинин конструкциясына жараша мындай Г. ра-малык, илмектүү ж-а кылдуу болуп айырмаланат. Р а м а л ы к Г-де кыймылдуу элементи бир нече оройлуу рама, илмектүү Г-де бир оромдон турган илмек ж-а кылдуу Г-де абдан кере тартылган зым болот. Рама-лык Г-дө туруктуу магнит талаасында рама жайгаштырылып, аның огуна көрсөткүч жебе бекитилет. Рама-нын оромдорунан өтүүчү ток туруктуу магнит талаасы м-н өз ара аракеттенип, айлануу моментин түзөт да, Г-дин кыймылдуу бөлүгүн бурганда аны м-н кошо жебе да шкала-ны бойлой жылат. Булардан башка да баллистикалык, вибрациялык ж-а жылуулук Г-лери колдонулат.

Ав.: Минц М. Б., Магнитоэлектрические гальванометры, М.—Л., 1963.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *