— электр тогу өтүп жаткан ме-таллдардын ж-а жарым өткөргүчтөрдүн электрдик касиетине магнит та-лаасынын тийгизген таасиринен пайда болгон кубулуштар. Сов. физик П. Л. Капица өткөргүчтөрдү эң күчтүү магнит талаасына жайгаштырып, алардын каршылыктарынын өзгөрүшү магнит талаасынын чыңалышына түз пропорциялаш экенин аныктаган (1929). Негизги Г. к-нын бири — Холл эффептиси.

от 2020