— металл буюмдарды дат басуудан ж-а тез жешилүүдөн сактоо үчүн анын бетине электролиз методу м-н жалатылган эң жука (мкм дин үлүшүнөн тартып мм дин ондогон үлүшүнө чейинки) катмар-каптооч. Г. к. металл буюмдун бетине атайын физ. ж-а хим. касиет берүү үчүн колдонулат, к. Гальванотехника. ГАЛЬВАНО… (италиялык илимпоз Л. Гальванинин ысмынан) — айрым татаал сөздөрдүн баш жагына келип, нерсенин же кубулуштун гальваника-лык (электрдик) токко тиешеси бар экенин туюндурган бөлүк; мис, гальванометр, гальванотехника ж. б.

от 2020