ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ

— кубаты азыраак туруктуу токтун таасири м-н дары- ■ии лоо методу. Г. ме-ЯН тодуна, өлчөмүнө -.караша ткандар-ын функциясын жогорулатат же төмөндөтөт, оорутуп басаңдатат, I *t • четки кан айлаНУУНУ жакшыр-lff|?Vi^ •,.. .’ Т’1‘!’ ж-а бузүлпш ШШИИшМИЩ ткандарды, нервди калыбына кел-И. П. Гальченко. тирет. Г. үчүн ток атайын аппараттан өткөргүч же пластина электроду аркылуу ооруган жерге жиберилет. Дене м-н металл пластинканын ортосуна күйгүз үүдөн сактоочу атайын пластмасса же фланель коюлат. Ток керектүү өлчөмгө чейин акырындык м-н көбөйтүлөт. Г. электроддун көлөмүнө, сыркоолуунун абалына, жашына жараша оору же ачытуу сезилбе-гендей кылып берилүүгө тийиш. Дарылоо бүткөндө ток акырындык м-н азайтылып, өчүрүлөт. Г. четки нерв системасынын түрдүү бөлүктөрүнүн оорусунда (куяң, неврит, невралгия), мээ, анын кабыкчасы ж-а жүлүн ооруларында, муундун өнөкөт сезге-нүүлөрүндө колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *