ГАЛЫПТАТ МАДАНИЯТЫ

— темир доорунун алгачкы мезгилинде (болжол м-н б. з. ч. 9—4-к.) Ортоңку Европанын түш. бөлүгүн мекендеген уруулардын арх-ялык мад-ты. Талып-‘ тат ш-ына (түш.-батыш Австрия) жакын жердеги көрүстөндүн атынан аталган. Г. м. чыгышта (азыркы Австрия, Югосл-я, Албания, Чехосл-я-нын бир аз бөлүгү) байыркы иллирий-липтер жашаган аймактарга, батышта (ГДР м-н ГФРддн түш. бөлүгү, Фран- , циянын Рейн боюндагы департамент- | тери) кельттер мекендеген жерлерге, 1 о. эле Италиядагы По д-нын өрөөнү- ‘ нун чыгыш бөлүгүнө тараган. Г. м-на табытты коюу үрп-адатынын бөтөнчө формалары мүнөздүү. Адамдар коло, • темир куралдарын пайдаланышын. I Дыйканчылык улам күчөп, уруучулук түзүлүш бузулган да, таптык коом мамилелери пайда болгон. Г. м-нын тушунда ар түрдүү жасалгалоо, сүрөт өнөрү өнүгө баштап, акырындап батыш райондорунда латен мад-ты м-н алмашкан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *