ГАЛУРГИЯ

от2020

Ноя 27, 2020

(гр. hals —туз, ergon — иш, жумуш)—химиянын минералдык туздарды алуунун технологиясы ж-дөгү бөлүгү. Г-лык өндүрүштүн негизги сырьёсу — деңиз ж-а көл суулары, пайда болгон туз катмарлар, жер алдындагы туздуу суулар ж. б. Завод-дордо ж-а табигый шартта туздарды бөлүп алуу ишинде буулануу ж-а кристаллдоо процесстери колдонулат. Сырьёну иштетүүдө мис, деңиз суу-ларынан NaCI, Na2S04, MgS04, MgCl2, MgO, Вг; көл сууларынан булардан башка сода, бура, литий туздары алынат. Жаратылыштагы калий туздарын иштетүүдө КО, K2SO4 төн башкд MgCb, MgSQj, MgBr2 ж. б. туздарды бөлүп алууга болот.

Ад.:   П о з и н М. В., Технология минеральных солей, 3 изд., ч. 1—2, Л., 1970.

от 2020