ГАЛСАНОВ

от2020

Ноя 27, 2020

Цэдэн (Цыденжап) Гал-санович [10(23). 2. 1917-ж. т.] — бурят совет акыны. 1962-жылдан КПСС мүчөсү. Ырлары 1931-жылдан жарыялат баштайт. Г.— «Төрт күн жана уч түн» (1939), «Чуд көлүндөгү жаңырык» (1943), «Павел Балтахинов» (1945), «Беш жылдык жөнүндө поэма» (1947), «Менин шайыр досторум» (1962) поэмаларынын, «Байкал толкундары» (1940), «Советтик күн» (1951), «Биз жашпыз» (1959) ж. б. ыр жыйнактарынын автору. Анын чыг-лары достук, совет элинин биримдиги, эмгектеги эрдигине арналган. «Ардак Белгиси» ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

от 2020