ГАЛО

(гр. halos—Күн же Айдын жарык шакеги)—атм-радагы оптикалык кубулуш. Жарык шооласынын булут-тагы же тумандагы муз кристаллда-рына чагылганда же сынганда пайда болот. Асманда тилке, тегерек, жаа же так ж. б. түрүндө күндүн же Айдын айланасында кубулма же агыш түстө байкалат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *