ГАЛОГЕНЕЗ

(гр. hals —туз ж-а genesis — пайда болуу) — суу бассейн- деринин бууланышынан туздуу суу пайда болуп, андан туз катмарлары-нын келип чыгышы. Туздуу суунун топтолушу узак убакыт бою, ал эми туз чөкмөлөрүнүн топтолушу кыска мөөнөттө жүрөт. Г. составындагы минералдар м-н микроэлементтерге карай хим. үч негизги типке бөлүнөт: карбонаттуу (содалуу), сульфат-туу ж-а хлориддүү. Суу бассейндери-нин пайда болушуна жараша континенттик ж-а деңиздик Г. ден аталат. Г-дин жүрүшү үчүн ариддик климат, бассейнге суунун кошулуп турушу, бирок андан агып чыкпапш, туз чөгүп жаткан аймактын ийилип турушу зарыл. Г-ден туз катмарла-рынан башка жер астында өтө туздуу суунун запасы пайда болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *