ГАЛОГЕНДЕР

(гр. hals — туз ж-а …генез)— Д. И. Менделеевдин мезгилдик системасынын VII тобунун башкы топчосун түзүүчү хим. элементтер (фтор F, хлор С1, бром Вг, иод I, астат PA). Металлдар м-н кошулганда туз пайда кылгандыктан «Г.» деп аталат (мис, кайнатма туз NaCI). Молекулалары 2 атомдон турат. Г-дин сырткы электрондук кат-марында 7 электрон болуп, туруктуу катмар пайда кылуу үчүн бир электрон жетпейт. Металлдар м-н кошулганда алардын бир электронун өзүнө кошуп алат, б. а. кычкылданткыч касиетке ээ. Алар—реакцияга абдан тез кирүүчү металлоиддер (At тан башкасы). Көпчүлүк элементтер м-н түздөн түз кошулуп, галогениддерди пайда кылат. Атом радиусунун чо-ноюшуна жараша хим. активдүүлүгү фтордон иодду карай төмөндөйт. Кадимки шартта фтор м-н хлор — газ, бром — суюк, иод м-н астат — катуу зат. Астат—радиоктивдүү элемент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *