(лат. halluci-natio — жөөлүү, көзгө көрүнүү)—психикалык ж-а кээ бир жугуштуу оору-ларда, ууланууда, мээнин травмасын-да, катуу кайгырганда пайда болуп, жок нерселердин кабыл алынышы. Г-дын угуу (үн, атын атап чакыруу, дабыштын угулушу), көрүү (кишинин, өлгөндөрдүн ж. б. укмуштуу нерселердин көзгө көрүнүшү), жыт алуу (чириктин, керосиндин, атырдын ж. б. жыттанышы), сезүү (денесинде курт-кумурскалардын жөргөлөп жүрүшүн, нымдуулукту, желдөөнү сезиши), жалпы сезүү (көкүрөгүндө кандайдыр бир буюм же жаныбар кыймылдап жүргөндөй сезилиш) ж. б. түрлөрү бар. Г. оорулуу кабыл алган реалдык нерселерге байланыштуу чыныгы ж-а жалган болун бөлүнөт. Г. убагында оорулуу өзүнө ж-а жанындагы адамдарга зыян келтириши мүмкүн. Г.— көпчүлүк психикалык оорулардын негизги ж-а мүнөздүү белгилеринен. Г-дын патофизиол. мааниси изилде-нип, толук ачыла элек. Дарылоо Г-ны пайда кылган негизги ооруларга карата жүргүзүлөт.

от 2020