ГАЛЛИЯ

— Европадагы тарыхый аймак. Азыркы Түн. Италияны, Фран-цияны, Люксембургду, Бельгияны ж-а Нидерланд м-н Швейңариянын бир бөлүгүн камтыган. Б. з. ч. 6-к-дан кельттер мекендеген. Римдиктер аларды галлдар деп аташкан («Галлия» ушундан чыккан). Римдиктер б. з. ч. 220-ж. чамасында По д-сы м-н Альпынын аралыгындагы жерлерди (Ци-зальпы Г-сы) ж-а 58—51-ж. Г-нын калган бөлүгүн басып алган. 3-к-дын (б. з.) орто чендеринде Рим империясынын ички ж-а тышкы абалы оордойт. Андан 258-ж. Г., о. эле Британия ж-а Испания бөлүнүп чыгат. Г. империясы 15 жыл өз алдынча жашап, Рим империясына кайра кошулган. 4-к-да Г. жери 17 провинциям бөлүнгөн. Варварлардын Г-га басып киришишти натыйжасында Рейнде 406-ж. бургунддар мамлекети түзүлгөн. Мына ушундан кийин герман уруулары Г. жерин улам басып ала берген да, франк королу Хлодвиг 486-ж. Г-ны бүт караткан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *