ГАЛИЕВ Ринат Сулейманович

(8. 3. 1938-ж. т., Фрунзе ш.) — сов. микробиолог, вет. илимд. доктору (1974). 1960-жылдан КПСС мүчөсү. К. И. Скрябин атн. Кырг-н а. ч. ин-тун бүтүргөн (1958). Кыргыз ССР ИАнын Биохимия ж-а физиол. ия-тунун микробиол. ла-бор-ясынын кенже (1958), старший (1965) ил. кызматкери. 1973-жылдан ошол эле институттун ткандык культура лабор-ясынын башчысы. Некро-бациллёз ылаңын изилдеп, ага каршы күрөшүү б-ча 40ка жакын ил. эмгек жазган, анын бирөө монография.

Чыг.:  Некробациллёз овец, Фр., 1965 (соавтор); Испытание дибиомицина при некробациллёзе овец, М., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *