ГАЛЕЧНИК

от2020

Ноя 27, 2020

к. Талька. ГАЛИБ Мирза Асадулла-хан (27. 12. 1797—15. 2. 1869) — инди акыны. Фарси ж-а урду тилинде жазгап. Биринчи касыйда ж-а газелдери фарс-ча жарыяланган. Туңгуч чыг-ларында диний мотивдер басымдуулук кылган. Кийин классикалык поэзияга таасир-ленип, гуманисттик багыттагы гражд. ырлар жазган. 1857—59-жылдагы элдик көтөрүлуштүн тилектеши болгон. Г.—«Беш бөлүм» деген трактаттын автору.

Чыг.:  Лирика, М., 1969.

от 2020