ГАЛЕРЕЯ

от2020

Ноя 27, 2020

(фр. galerie) — 1) бир жак капталы бүтүндөй колонналардан (түркүктөрдөн) турган төбөсү жабык имарат. 16-к-дын 1-жарымында, айрыкча барокко доорунда Г-нын бир жак керегеси бүтүндөй айнектелген жаңы түрү пайда болгон. 2) Сүрөт Г-сы — сүрөттөрдүн туруктуу көргөзмө жайы. 3) Театр залынын жог. ярусу (галёрка). 4) Өтмө маанисинде— узун катар, тизмек.

от 2020