ГАЛЕН Клавдий

от2020

Ноя 27, 2020

(129—201-ж. ченде) — байыркы рим дарыгери, табият таануу б-ча илимпоз. Античный меди-гшнанын Гиппократтан кийинки ири теорөтиги. Ал мед. илимде Кайра жаралуу дооруна чейин өтө чоң кадыр-баркка ээ болуп келген. Анатомия м-н физиологияны өлүктөрдү «союп» изилдеген, кандын кыймылда турарын биринчи байкап жазган, биол. ж-а мед. илимдердин системасын иштеп чыккан.

от 2020