ГАЛЕНИТ

от2020

Ноя 27, 2020

(лат. galena —коргошун рудасы), коргошун жалтыра-г ы — коргошун сульфиди, минерал. Хим. формуласы PbS. Куб системасында кристаллданат. Боз, металлдай жаркырак. Катуулугу Моос шкаласы б-ча 2,7—3. Салышт. салм. 7,6. Гидро-терм ж-а чөкмө кендердин айрым тип-териндө кезигет. Г. — коргошун алынуучу негизги руда.

от 2020